Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
1 (4)

Kształcenie w zawodzie „technik hutnik” w ramach projektu „Kształcenie dualne – dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej”

Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył  w uroczystości podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.…
Idź do góry